Aanpak

  1. U kunt aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of de email. Bij de aanmelding levert u het intakeformulier in. 
  2. Vervolgens nodigen wij u uit voor een kosteloos intakegesprek waar we het plan van aanpak zullen bespreken met behulp van het intakeformulier. 
  3. Op basis van het intakegesprek worden de sessies bepaald voor het kind. (Het aantal sessies dat kinderen nodig hebben varieert tussen de vijf en acht)

Download het intakeformulier →

10