Pesten

Pesten kan op verschillende manieren worden gedaan en heeft altijd nadelige gevolgen. De gepeste is niet in staat zich hier tegen te verweren. Pesten kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn. Jongens pesten vaker fysiek (vechten) en meisjes meer onzichtbaar en verbaal (iemand buiten sluiten, negeren of roddelen).

Tips:

  • Neem het kind serieus en maak duidelijk dat pesten nooit zijn/haar schuld is,
  • Neem contact op met school, leerkracht of vertrouwenspersoon,
  • Leer het kind om beter voor zichzelf op te komen,
  • Help het kind om medestanders te vinden die kunnen helpen om pesten terug te dringen,
  • Onderneem niets dat je kind niet wenst, maar maak duidelijk dat zwijgen en niets doen niet helpt,

Nuttige links: