Grenzen aangeven

Grenzen stellen betekent regels afspreken. Deze geven duidelijkheid aan. Regels zijn niet belastend,maar ontlastend. Voorkomen steeds dezelfde discussies. Bevordert de sfeer en biedt veiligheid. Geeft houvast en stimuleert het zelfvertrouwen. Leert rekening te houden met anderen.

Tips:

  • Wees duidelijk waarom iets wel of niet mag,
  • Wees consequent in het naleven van de gestelde regels,
  • Biedt veiligheid,zo weten kinderen wat wel of niet mag,
  • Spiegel het gedrag van het kind en laat het effect van zijn gedrag op de ander zien,
  • Maak positief gedrag aantrekkelijk.

Nuttige links: