Wanneer naar een kindercoach?

Soms krijgt een kind problemen of gebeurt er iets waar het kind of de ouders zelf geen grip op hebben. Denk bijvoorbeeld aan pesten, faalangst, scheiding, enz. Dan kunnen er driftbuien ontstaan, het kind kan zich verdrietig voelen, onzeker worden, een negatief zelfbeeld krijgen, weinig zelfvertrouwen hebben, moeilijk vriendjes maken, moeilijk grenzen aangeven aan iemand anders, of in beelden denken. Daarvoor hoef je niet direct naar een psycholoog, maar kun je naar een kindercoach gaan. Dit is een laagdrempelige en een kortdurende professionele begeleiding.

De kindercoach gaat samen met het kind “op reis” en zo gaan ze samen aan een oplossing werken. Want kinderen weten waar het probleem zit, namelijk in hun zelf. De coach stimuleert het kind in het zoeken naar zijn of haar weg. Want niet het kind (of ouders of het “systeem”) is het probleem, maar het probleem is het probleem.