Wanneer naar een kindercoach?

Soms krijgt een kind problemen of gebeurt er iets waar het kind of de ouders zelf geen grip op hebben. Denk bijvoorbeeld aan pesten, faalangst, scheiding, enz. Dan kunnen er driftbuien ontstaan, het kind kan zich verdrietig voelen, onzeker worden, een negatief zelfbeeld krijgen, weinig zelfvertrouwen hebben, moeilijk vriendjes maken, moeilijk grenzen aangeven aan iemand anders, of in beelden denken. Daarvoor hoef je niet direct naar een psycholoog, maar kun je naar een kindercoach gaan. Dit is een laagdrempelige en een kortdurende professionele begeleiding.

De kindercoach gaat samen met het kind “op reis” en zo gaan ze samen aan een oplossing werken. Want kinderen weten waar het probleem zit, namelijk in hun zelf. De coach stimuleert het kind in het zoeken naar zijn of haar weg. Want niet het kind (of ouders of het “systeem”) is het probleem, maar het probleem is het probleem.

Werkwijze

We gaan samen met het kind kijken waar de mogelijkheden, talenten en interesses liggen. Dit gebeurt door gebruik te maken van de volgende tools:

  • Kids’ Skills (je gaat er hierbij vanuit dat het kind geen probleem heeft, maar nog een vaardigheid mist of nog verder kan ontwikkelen)
  • Verschillende gesprekstechnieken
  • Spel
  • Creatief bezig zijn (tekenen, knutselen, zingen)
  • Rollenspel (handpoppen)
  • Visualisaties
  • Bewegen
  • Metaforen
  • Methode "ik leer anders" (een leermethode voor kinderen die in beelden denken. De lesstof wordt visueel aangeboden).

Vanuit deze tools gaan we samen op zoek naar de oplossing die bij het kind past.

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor kindercoaching, vult u eerst het intakeformulier in zodat wij een beeld krijgen van de situatie. Vervolgens nodigen wij u uit voor een kosteloos intakegesprek waar we het plan van aanpak zullen bespreken. 

Aan de hand van het intakegesprek wordt een te volgen behandelplan afgesproken. Het aantal sessies dat kinderen nodig hebben kan variëren tussen de vijf en acht sessies.

Download het intakeformulier ?

6